Licytacje - ruchomości

27.01.2015, Kobiernice, samochód ciężarowy Man Lox-F-ODWOŁANA